PROGRAM ZA MALOPRODAJU

Sparkom VP je akreditovano rešenje od strane Poreske uprave, koje je u potpunosti prilagodljivo potrebama Vašeg poslovanja u skladu sa novim sistemom eFiskalizacije. Pruža mogućnost izrade svih vrsta fiskalnih računa i tipova transakcjia, kao što je klasična promet-prodaja, refundacija (storniranje), avansni račun, predračun, račun obuka-prodaja za nove radnike.

Program se sastoji iz maloprodajnog dela, tj. kase i administrativnog dela, a korisnik bira koji deo želi da koristi, u skladu sa potrebama. Softver je prilagodljiv za rad sa više prodajnih mesta.

PROGRAM ZA VELEPRODAJU

Programsko rešenje Sparkom VP je web rešenje koje omogućava brz pristup programu, kao i brzo učitavanje podataka gde god da se nalazite, a imate internet konekciju.

Sparkom programi su optimizovani za mobilne uređaje što dodatno omogućava korisnicima jednostavan i lak pristup programu i svim potrebnim informacijama. Svi poslovni podaci i potrebna dokumenta su na jednom mestu i uvek dostupna.

ELEKTRONSKE FAKTURE

eFakturu šaljete direktno iz dokumenta, a program direktno komunicira sa SEF-om (sistemom elektronskih faktura) preko parametara koje prethodno zatražujemo i ubacujemo, tako da lična karta pri svakom sledećem slanju fakture nije potrebna. Avansne fakture koje ste već poslali na isti način iz programa, možete uvezati u konačan račun, a klijent sa kojim sarađujete vidi samu fakturu i bira dalji status, odobravanje ili odbijanje

Jednim klikom povucite sve dolazne fakture direktno iz SEF-a (Sistema elektronskih faktura), a klikom na Odobri ili Odbaci direktno šaljete povratnu informaciju u SEF, gde će klijent sa kojim sarađujete moći da proveri status eFakture. Štampanje originalnog izgleda primljene fakture je takođe jedno od opcija koje dobijate.

Kroz par klikova primljenu eFakturu možete da prebacite ili učitate u neki od dokumenata koji će se računati u programu, dakle imate mogućnost šetanja dokumenta kroz softver, čime skraćujete vreme samog kreiranja dokumenta.

MOGUĆNOSTI SOFTVERA

• Otvaranje neograničenog broja šifara u svakom trenutku
• Kucanje svih tipova maloprodajnog računa (promet-prodaja, avans-prodaja, refundacija-storniranje, predračun…)
 Unos komitenata (pravna i fizička lica)
 Klasifikacija artikala po kreiranim grupama i podgrupama
 Backup podataka
 Prikaz svih fiskalizovanih računa
 Prikaz izveštaja prodaje za bilo koji period
 Slanje i primanje eFaktura direktno iz programa
 Kreiranje ulaznih dokumenata (kalkulacija,  interna prijemnica, komisiona prijemnica…)
 Kreiranje izlaznih dokumenata (račun-otpremnica, interna otpremnica, otpremnica…)
 Kreiranje tipova dokumenata po Vašoj potrebi (početno stanje, radni nalog, otpis, povrat dobavljaču…)
 Prikaz izveštaja (lager lista, kartica robe, promet artikala, dnevni promet, konto kartica…)
 Plaćanja (unos izvoda iz banke, pojedinačna plaćanja)

CLOUD REŠENJE

AUTOMATSKA DOKUMENTA

POVEZIVANJE SA B2B

Online verzija softvera omogućava rad i praćenje poslovanja sa bilo kog mesta, u svakom trenutku. Programu možete pristupiti sa desktop računara, laptop-a, tableta ili telefona.

Kroz nalog koji je kreiran samo za Vas ulazite u softver i imate mogućnost kreiranja dokumenata, menjanja cena, provere izveštaja van same poslovne prostorije.

Ukoliko imate nameru da već urađen dokument pošaljete mail-om klijentu, samo jednim klikom možete poslati  iz programa, a kao potvrda slanja na Vašu e-mail adresu stiže  poslati mail.

Ako imate problem sa kreiranjem velikog broja faktura, mogućnost slanja automatskih dokumenata je pravo rešenje za Vas.

Jednom kreirana automatska dokumenta u softveru omogućavaju svakog sledećeg puta istovremeno slanje dokumenata jednim klikom, uz interval kreiranja na nedeljnom, mesečnom, ili višemesečnom nivou.

Ukoliko imate B2B ili internet prodavnicu, Sparkom VP programsko rešenje nudi kvalitetniju i efikasniju organizaciju poslovanja povezivanjem softvera sa Vašim B2B ili web sajtom. Sve kreirane porudžbine preuzimate jednim klikom i završite proces fiskalizacije u samom programu.

cenovnik

Maloprodaja

Maloprodaja podrazumeva paket koji se sastoji iz dva dela: Sparkom LPFR-a i e-kase. Paket sadrži sve neophodne delove za kucanje i fiskalizaciju svih vrsta računa, tipova transakcija i načina plaćanja. Takođe imate pregled izveštaja prodaje, presek stanja, dnevni i periodični izveštaj, izveštaj prodatih artikala, kao i prikaz svih fiskalizovanih računa.

11 € + PDV / mesečno

Dokumenti

Modul dokumenata obuhvata veliki broj različitih dokumenata, broj kreiranih dokumenata nije i konačan, zato što naši korisnici u softveru imaju mogućnost da kreiraju neograničen broj dokumenta koja su im potrebna za poslovanje. Samo neki od dokumenata su: Kalkulacija, Račun, Predračun, Račun-otpremnica, Nivelacija, Otpremnica, Radni nalog, Knjižno odobrenje…

5 € + PDV / mesečno

Izveštaji

Modul Izveštaji omogućava sagledavanje svih statističkih podataka poslovanja, robno i finansijski kroz vođenje lagera, promet artikala i magacina, praćenje zaduženja i razduženja komitenata putem konto kartice i otvorenih stavki, dnevnog prometa. Pratimo tržište i po potrebi dodajemo nove izveštaje.

5 € + PDV / mesečno

B2B konekcija sa sajtom

B2B – konekcija sa sajtom je modul koji omogućava povezivanje Sparkom VP softvera sa Vašim sajtom, direktno prosleđivanje kreiranih porudžbina, kao i dalje preusmeravanje istih na fiskalizaciju i obradu.

10 € + PDV / mesečno

eFakture

Za modul eFakture neophodno je posedovanje i modula dokumenti! Dokumenta koja se mogu primati i slati putem efaktura su Račun, Avansni račun, Knjižno odobrenje i Knjižno razduženje i samim tim podrazumevaju korišćenje i dokumenata. Besplatan je prijem eFaktura – NEMA OGRANIČENJA u broju poslatih eFaktura.

7 € + PDV / mesečno

Auto dokumenta

Modul Auto dokumenta omogućava kreiranje i slanje velikog broja dokumenata u zadatim vremenskim intervalima. Dokumenta koja možete poslati su: račun, predračun, ponuda…

10 € + PDV / mesečno

Online pristup

Online pristup omogućava korišćenje softvera putem različitih uređaja i nezavisno od lokacije gde se nalazite. Korisnicima je uvek dostupan za rad i upravljanje poslovanja, bez ometanja rada u programu ostalih korisnika.

10 € + PDV / mesečno

pozovite nas:

(063) 364 487