Ova stranica Vam pruža informacije u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem privatnih podataka pri korišćenju naših Usluga i izbora koje ste povezali sa tim podacima.  Koristimo Vaše podatke kako bismo Vam pružili što bolje Usluge. Korišćenjem Usluga, saglasni ste da prikupljamo i koristimo Vaše podatke u skladu sa ovom Politikom.

Sakupljanje i upotreba podataka

Sakupljamo nekoliko različitih vrsta podataka za različite svrhe kako bismo Vam pružili što bolje Usluge.

Vrste podataka koje prikupljamo:

Lični podaci

Dok koristite naše Usluge, možda ćemo Vas upitati da nam date određene lične podatke koji vas identifikuju kako bismo Vas identifikovali ili kontaktirali (Privatni podaci). Lični podaci koji identifikuju mogu se odnositi, ali nisu ograničeni samo na: e-mail adresu, ime i prezime, kolačiće i Podatke o korišćenju.

Podaci o korišćenju

Podaci o tome kako je Uslugama pristupljeno i kako su korišćene (Podaci o korišćenju) takođe mogu biti prikupljani. Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije poput IP adrese, tip pretraživača, verziju pretraživača, stranice naših Usluga koje ste posetili, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na stranicama, identifikaciju uređaja i ostale dijagnostičke podatke.

Korišćenje podataka

Biroservis.rs koristi prikupljene podatke u različite svrhe:

da obezbedi i održava Usluge,
da Vas obavesti o promenama naših Usluga,
da Vam obezbedi učešće u interaktivnim karakteristikama naših Usluga ukoliko to odlučite,
da obezbedi brigu i podršku potrošačima,
da obezbedi analize ili vredne informacije kako bismo poboljšali naše Usluge,
da nadgleda korišćenje Usluga,
da otkrije, spreči i obavesti o tehničkim problemima.

Prenos podataka

Vaši podaci, uključujući i privatne podatke, mogu biti prebačeni i zadržani na računare van Vaše države gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u državi u kojoj živite. Ukoliko se nalazite izvan Srbije i pristanete da podelite podatke sa nama, imajte na umu da se podaci, uključujući i lične podatke prebacuju i procesuiraju u Srbiji. Vaš pristanak na ovakvu Politiku privatnosti, praćen podnošenjem navedenih podataka, smatra se pristankom na prenos podataka. Biroservis.rs će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurali da se Vaši podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa Politikom privatnosti i nikakav prenos ličnih podataka organizacijama ili državama neće se desiti ukoliko ne postoje adekvatne kontrolne mere koje osiguravaju bezbednost Vaših ličnih podataka.

Otkrivanje podataka

Zakonski zahtevi
Biroservis.rs može da otkrije Vaše lične podatke u sledećim slučajevima:
-da bi se ispoštovala zakonska obaveza,
-da bi zaštitili i odbranili prava ili imovinu biroservis.rs,
-da bi se sprečili ili istražili mogući problemi sa Uslugama,
-da bi se zaštitila lična bezbednost korisnika Usluga ili javnosti,
-da bi se zaštitili od pravne odgovornosti.

Bezbednost podataka

Bezbednost Vaših podataka nam je bitna, no imajte na umu da nijedan način prenosa preko Interneta, nijedan način elektronskog skladištenja nije 100% bezbedan. Iako se trudimo da korstimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati za njihovu apsolutnu bezbednost.

Veze ka drugim sajtovima

Naše Usluge mogu sadržati veze ka drugim sajtovima kojima mi ne upravljamo. Ukoliko kliknete na vezu trećeg lica, bićete prebačeni na sajt trećeg lica. Naša preporuka je da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posećujete. Mi ne kontrolišemo i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili radnje sajtova ili usluga trećih lica.

Dečja privatnost

Mi ne prikupljamo svesno lične identifikacione informacije osoba mlađih od 18 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i znate da su nam Vaša deca pružila pristup ličnim podacima, molimo Vas da stupite u kontakt sa nama. Ukoliko budemo svesni da smo prikupili lične podatke dece bez potvrde roditeljskog odobrenja, preduzećemo neophodne korake da uklonimo te podatke sa naših servera.

Promena politike privatnosti

Možemo ažurirati našu Politiku privatnosti s vremena na vreme. Obavestićemo Vas o svim promenama tako što ćemo postaviti novu Politiku privatnosti na ovu stranicu. Poslaćemo Vam e-mail i/ili istaknuti obaveštenje na našim Uslugama, pre nego što promene stupe na snagu. Savetujemo Vas da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste videli da li ima nekih izmena. Izmene u ovoj Politici privatnosti stupaju na snagu kada su objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da stupite u kontakt sa nama:

Telefon: (015) 355 020
Imejl: biroservis@gmail.com
Stranica za kontakt: www.biroservis.rs/kontakt